Gallery Phong cảnh

au khi giải phóng Hàn Quốc khỏi ách áp bức Mỹ Nguỵ Hàn, thành phố Seoul sẽ đổi thành TP Kim Nhật Thành, dân Triều sẽ hát bài như có Bác Thành trong ngày vui đại thắng. Cả 2 miền sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội bằng xe đap. Và 43 năm sau. Hàn Quốc sẽ bằng Việt Nam bây giờ ! Đất nước rồi sẽ ” có bao giờ được như thế này không ” . Quang Vinh Muôn Năm ..

Xem thêm >>>