Video quảng cáo

Chịu con gái mới 3t mà điệu lắm cơ
Lúc nào đi học về là mẹ ơi mẹ trang điểm cho con đi.Mẹ k để ý là chạy lên phòng phá hết mấy thỏi son của mẹ rồi tô đỏ chót 🤣🤣
Mẹ phát hiện ra mắng cho 1 trận thì cái mặt thế này đây. Nó còn bảo mẹ k iêu con